Tuesday

Crossfit
-
Instructor: Corey

Jiu Jitsu
-
Instructor: Eli

Jiu Jitsu
-
Instructor: Eli

Crossfit
-
Instructor: Azorr

Jiu Jitsu
-
All Skill Levels - Instructor: Dan Walsh

Muay Thai
-
Conditioning- Coach: Nick

Muay Thai
-
Technique- Coach: Nick

Jiu Jitsu
-
Beginner- Instructor: Dan Walsh

Parkinson’s Boxing
-
Coach: Kim

Crossfit
-
Dawn

Parkinson’s Boxing
-
Coach: Kim

Crossfit
-
Azorr/Dawn

Kids Play
-
Instructor: Bill

Crossfit
-
Azorr

Kids’ Jiu Jitsu
-
Instructor: Bill

Muay Thai
-
Conditioning - Coach: Nick

Crossfit
-
Azorr

Jiu Jitsu
-
Gi - Instructor: Bill/Pierce

Muay Thai
-
Sparring- Coach: Nick

Muay Thai Fundamentals
-
Instructor: Nick